Guma+poster

Zaštita osobnih podataka

Pneumatik d.o.o. obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, NN103-2003-06-26.

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za kvalitetno pružanje usluga, te ih koristimo isključivo u svrhu izdavanja računa i autorizacije kreditnih kartica. Pneumatik d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Obvezujemo se da primljene osobne podatke nećemo davati na korištenje trećim osobama, te da ih bez pristanka korisnika nećemo koristiti za slanje reklamnih poruka niti u svrhu bilo kakvih marketinških akcija.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci koje prikupljamo
Neki podaci su od izrazite važnosti bez kojih ne možemo obraditi vašu narudžbu na www.cijenaguma.hr. Za obradu vaše narudžbe potrebni su nam sljedeći podaci:

  • Ime i prezime
  • Adresa
  • Broj telefona
  • Email adresa
Top