Dostava do vaših vrata

po cijeloj Hrvatskoj uključujući otoke

Plaćanje do 12 rata

sigurno on-line plaćanje karticama

100% sigurna kupovina

povrat robe bez razloga u roku 14 dana

Velik izbor guma

preko 10 000 raznih artikala u ponudi

Povrat robe

POVRAT NEODGOVARAJUĆE ILI OŠTEĆENE ROBE

Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:
1. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti Pneumatik  d.o.o.
2. Ukoliko kupac ispostavi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe, dužan je u roku 14 dana od primitka o tome pismeno obavijestiti Pneumatik d.o.o. putem e-pošte na [email protected].

Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, Pneumatik  d.o.o. će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca.
U prilogu mora biti kopija računa. Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

Ukoliko je uz kupljenu robu kupcu dostavljen poklon kao dio određene akcije, povrat novca je moguć nakon povrata kupljene robe i primljenih poklona, te nije moguće zadržati poklon i vratiti samo kupljenu robu.

UVJETI ZA OSTVARENJE ZAMJENE KRIVO NARUČENE ROBE

Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti Pneumatik d.o.o. da želi zamijeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na [email protected]

Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu Pneumatik d.o.o. ili da povrat napravi prodavač.

U slučaju da povrat ide putem prodavača, a utvrdi se kako nema materijalnih nedostataka, tročak povrata navedene robe iznosi 60 kn, i navedeni trošak snosi kupac.

Ukoliko kupac pošalje novu narudžbu za novu robu, uz obavijest o povratu. Kada Pneumatik d.o.o. zaprimi novu narudžbu, u trenutku isporuke novo naručene robe će zaprimiti i robu koju kupac želi vratiti.

Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

RAZLIKA NOVCA I TROŠAK DOSTAVE

Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe. Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku. Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će Pneumatik d.o.o. uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca.

PROCEDURA POVRATA NARUČENE ROBE JEDNOSTRANIM RASKIDOM UGOVORA

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda te ste sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovorni za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja* kupljenim proizvodom.

*Rukovanjem/korištenjem proizvoda smatra se montiranje proizvoda na vozila ili upotreba montiranih proizvoda(gume, zračnice, pojasevi).

Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti ovdje: Obrazac za raskig ugovora – cijena guma pdf

U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je poslan zahtjev za jednostrani raskid ugovora.
Roba koju kupac vraća, mora biti neupotrebljena, neoštećena i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca i trošak dostave:

Nakon što roba bude vraćena Pneumatik d.o.o. će u potpunosti vratiti plaćeni iznos naručene robe na isti način plaćanja kako je kupac izvršio plaćanje robe prilikom narudžbe osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja.
Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac sam snosi troškove dostave za povrat robe.

Ukoliko je uz kupljenu robu kupcu dostavljen poklon kao dio određene akcije, povrat novca je moguć nakon povrata kupljene robe i primljenih poklona, te nije moguće zadržati poklon i vratiti samo kupljenu robu. Ukoliko se dobiveni poklon ne vrati, od plaćenog iznosa za robu će se oduzeti vrijednost poklona koji nije vraćen.

Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora

Članak 79.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako je:
3. Predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.

Primjer: Ako kupac naruči gume, zračnice ili pojaseve koje ne odgovaraju za njegovo vozilo prema preporuci proizvođača vozila ili proizvođača proizvoda a kupac i dalje izričito zahtjeva da mu se naruče felge ili gume prema njegovoj specifikaciji tada kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.